Yasal

YASAL

©2012 Burt’s Bees Limited, kayıtlı adresi PO Box 13489, Durham, North Carolina 27709, Amerika (“Burt’s Bees, Ltd.”). Tüm Hakları Saklıdır.
BU İNTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, AŞAĞIDAKI ŞARTLARI VE KOŞULLARI ANLAYIP, BUNLARA TABi TUTULMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. (“Kullanım Koşulları”):
Bu internet sitesinin içerdiği, herhangi bir ürüne ya da hizmete ilişkin bilgiler, sadece Amerika’da uygulanabilir, sizin kişisel ve ticari amaç gütmeyen kullanımlarınız içindir. Eğer siteye Amerika dışından erişiyorsanız, bulunduğunuz ülkenin uygun yasalarına uymak sizin sorumluluğunuzdadır. Sitede yer alan bilgiler, Amerika’de dışındaki ülkelerlerin düzenleyici yasaları ile uymayabilir.
Aksi belirtilmediği takdirde, siteyle bağlantılı kullanılan tüm başlık, isim ve grafik patentleri BURT’S BEES LIMITED’e veya lisansörlerine aittir. Site’nin içerdiği tüm materyallerin telif hakları BURT’S BEES LIMITED’e ya da lisansörlerine aittir. Bu Site’den, kişisel ve ticaret amacı gütmeyen bir şekilde bilgilerin indirilmesi ve tek bir çıkış alınması haricinde, herhangi bir materyalin çoğaltılması, yeniden basılması ya da dağıtımının yapılması kesinlikle yasaklanmıştır.
BURT’S BEES LIMITED’in ürünleri ve hizmetlerine ilişkin bilgilerde haber verilmeden değişiklik yapılabilir. Bazı yerlerde, bazı ürünler ve hizmetler bulunmayabilir. Bu sayfada yer alan bilgiler, sadece genel bilgilendirme amacıyla bulunmaktadır. Bu sitede yapılan görüşler ve yorumlar, BURT’S BEES LIMITED’e ait olmak durumunda değildir. Bazı ürünlerden ve/veya firmalardan bahsedilmesi, başka ürünlere ya da firmaları bağlı olma doğrulaması olarak anlaşılmamalıdır.
Bu site sadece bilgilendirme amaçlıdır. Profesyonel medikal değerlendirme, tanı koyma veya tedavi şeklinde bir bilgi verme amacı yoktur. Sitede sağlanan herhangi bir bilgiye itimat edilmesinin riski size aittir. Eğer medikal veya sağlık sorularınız ya da endişeleriniz var ise, medikal doktora başvurmanız gerekmektedir.
Katalog yapmak, indirmek, yüklemek veya başka türlü Site’nin içeriğini yeniden oluşturmak, yüklemek veya dağıtmak için örümcek, robot, veri madenciliği teknikleri ya da başka otomat uygulama ve programlarını kullanmayınız. Siteye ya da Sitenin diğer herhangi bir kullanıcısına müdahale edecek ya da aksatacak herhangi bir faaliyette bulunamazsınız; bunlara, hiçbir sınırlama olmaksızın, aşır yükleme, “flooding”(fazla sayıda bağlantı kurarak siteye zarar vermeye çalışma), posta bombardımanı, ya da Sitenin çökertilmesi, güvenliğini ya da kullanıcı doğrulama önlemlerini atlama ya da sınırlı yetkileri ve size işbu şart ve esaslar çerçevesinde verilen erişimleri aşma teşebbüsünde bulunma da dahildir.
Site’nin bazı bölümlerini, başka bir web sitesi içerisine yerleştirmeyiniz ya da başka bir siteden bu Site’ye, anasayfa dışında, herhangi bir link bağlantısı kurmayınız. Bizim yazılı iznimiz olmadan, Site’ye erişim veya Site’nin kullanımını, 3. partilere satamazsınız. Haber vermeden, herhangi bir sebeple Site’ye erişiminizi sonlandırma hakkına her an sahibiz.
SİTENİN İÇERİĞİNİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASINI GARANTİYE ALMAK İÇİN OLDUKÇA İLGİ GÖSTERİLMEKTEDİR. ANCAK, BURT’S BEES LIMITED , “ŞİMDİKİ DURUMUYLA” TEMELİNDE SAĞLANAN SİTE İÇERİĞİNİN DOĞRULUĞU VE TAM OLMASI HAKKINDA HERHANGİ BİR GÜVENCE YA DA BEYAN (IFADE YA DA IMA EDİLMİŞ) VERMEMEKTEDİR. BURT’S BEES LIMITED, SİTENİN İÇERDİĞİ FONKSİYONLARIN, HERHANGİ BİR MATERYALİN VEYA İÇERİĞİN KESİLMEMİŞ, HATASIZ OLDUĞUNU, HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ, YA DA BİLGİLERİN MEVCUT OLMASINI SAĞLAYAN SİTE’DE YA DA SUNUCU’DA VİRUS YA DA BAŞKA ZARARLI ÖĞELER OLMADIĞININ GARANTİSİNİ VERMEMEKTEDİR. BURT’S BEES LIMITED, SİTENİN KULLANIMINDAN, SINIRSIZ OLARAK İÇERİĞİNDEN VEYA HERHANGİ BİR HATADAN SORUMLU DEĞİLDİR. İFADE YA DA İMA EDİLMİŞ TÜM GARANTİLER, YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEREK, EN GENİŞ KAPSAMDA DEĞERLENDİRME DIŞINDA TUTULACAKTIR (MEMNUN EDİCİ KALITE, RİAYET VE AMACA UYAN DURUMLARI KAPSAMAKTADIR ANCAK SADECE BU DURUMLARA SINIRLI DEGİLDİR).
Bu Site, başka sitelere göndermeler ya da linkler sağlayabilir, ama BURT’S BEES LIMITED bu diğer sitelerin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımamaktadır ve bu sitelerin içeriğinin yol açtığı herhangi bir hasar ya da mağduriyetten sorumlu değildir. Başka siteler için verilen linkler, sadece kullanıcılara daha fazla memnuniyet sağlamak içindir.
BURT’S BEES LIMITED, sizin ve bilgilerinizin gizliliğini çok ciddiye alır. Sizlerden gelen bilgileri nasıl kullandığımıza dair daha fazla bilgi almak istiyorsanız, lütfen Gizlilik Poliçemizi görüntüleyiniz.
BURT’S BEES LIMITED Kullanım Şartlarını ihlal etmeyecektir, aksi takdirde performanslarda kontrol edilebilen şartlardan dolayı oluşacak gecikmelerden yükümlü olucaktır.
BURT’S BEES LIMITED, temsilcileri, şubeleri ve Site’nin yaratılmasında, üretilmesinde ya da yönetiminde bulunmuş partilerin hiçbirisi, Site’de önerilen ürünlerin veya Site’yi kullanımınızdan doğan herhangi dolaylı, anlık meydana gelen, özel kar kayıplarından, ürünlerin yaratabileceği zararlardan bahsedilmiş olsa bile, sorumlu değildir.
Herhangi bir durumda, BURT’S BEES LIMITED taraflarının, Site’nin yanlış kullanımından veya yanlış kullanımıyla alakalı görülebilecek hasar, zarar, mağduriyet ve kayba dair toplam yükümlülüğünün; (a) eğer varsa, BURT’S BEES LIMITED’e Site’yi kullanmanıza karşılık tarafınızdan ödenmiş miktarı veya (b) 100 TL’yi geçmemelidir.
İşbu Kullanım Şartlarının herhangi birinin tarafınızca ihlal edilmesi halinde, her ne surette ortaya çıkarsa çıksın, BURT’S BEES LIMITED Taraflarını, makul kanuni ücretler de dâhil olmak üzere tüm zarar, masraf, tazminat ve giderlere karşı tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.
İşbu anlaşmada yer alan hiçbir husus, BURT’S BEES LIMITED Taraflarının ihmali, suistimalinden kaynaklanan ya da sair şekilde, kanunlarca müsaade edilmeyen hallerde, ortaya çıkan ölüm ya da yaralanma yükümlülüğüne dair BURT’S BEES LIMITED Taraflarını hariç tutmamakta ya da sınırlamamaktadır.
Bu site ziyaretçilerine hizmet sağlamak amacıyla vardır. BURT’S BEES LIMITED, her zaman kimseye bilgilendirme yapmadan site içeriğindeki bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ya da içeriğe yeni bilgiler eklenmesi, bu koşullar da dâhil olmak üzere, hakkını elinde tutmaktadır. Değişiklikleri Site’de yayınlayarak yapacağız. Bu nedenle Site’yi bu değişiklikler için sık sık kontrol etmelisiniz. Bu değişiklikler yapıldıktan sonra Site’yi devamlı olarak ziyaret etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğini ispat eder.
Bu Kullanım Koşulları Amerika Kanunları ile yönetilmeli ve incelenmelidir. İşbu anlaşmadan, Siteden, ya da herhangi bir BURT’S BEES LIMITED ürün ya da hizmetlerinden kaynaklanan ya da herhangi bir şekilde işbu anlaşma, Site, ya da herhangi bir BURT’S BEES LIMITED ürün ya da hizmetleri ile ilgili her türlü ihtilafın, münhasır olarak Amerika mahkemelerine yönlendirileceğini ve söz konusu mahkemelerin münhasır yargı dairesine gayrıkabili rücu olarak müracaat edeceğinizi kabul etmektesiniz.
İşbu anlaşmanın herhangi bir hükmün, kanuna aykırı, geçersiz, ya da herhangi bir nedenden ötürü uygulanamaz olarak addedilmesi durumunda, söz konusu hüküm işbu Anlaşmadan ayrılmış olarak addedilecek olup, diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
Bu Kullanım Koşulları, BURT’S BEES LIMITED taraflarının yararınadır. Bu insanların ya da kuruluşların her biri, herhangi bir maddeyi ihlal ettiğiniz takdirde, bu antlaşmayı öne sürme ve size karşı kullanma hakkında sahiptir.
Yukarıdakiler hariç olmak üzere, 1999 tarihli Sözleşmeler (Üçüncü Şahısların Hakları) Kanunu işbu Kullanım Şart ve Esasları için geçerli değildir ve bunlarca sarihen ya da zımnen öngörülen hiçbir hak ya da imtiyaz, herhangi bir kişi tarafından BURT’S BEES LIMITED taraflarına karşı, söz konusu Kanun uyarınca uygulanamaz.
Yukarıdakiler hariç olmak üzere, 1999 tarihli Sözleşmeler (Üçüncü Şahısların Hakları) Kanunu işbu Kullanım Şart ve Esasları için geçerli değildir ve bunlarca sarihen ya da zımnen öngörülen hiçbir hak ya da imtiyaz, herhangi bir kişi tarafından BURT’S BEES LIMITED taraflarına karşı, söz konusu Kanun uyarınca uygulanamaz.